Nájdite si umeleckú aktivitu, ktorá vás posuni …

https://www.zonaumenia.sk/

Projekt Zóny umenia zhromažďuje umelecké aktivity v hudobnej, tanečnej, výtvarnej a literárne dramatickej oblasti – súťaže, prehliadky, interpretačné kurzy, individuálne aj hromadné kurzy, databázy lektorov, workshopy a tábory s umeleckým zameraním.

Email: info@zonaumenia.sk